12.1.16

Kotkan katukulttuuri vielä luonnontilassa.

Kymenlaakson Sanomat 70A, 29.6.1929

Myöskin talojen ja aitojen ulkoasu suuresti laiminlyöty.

Kuvaavia tietoja katukatselmuksen tuloksista.

Rakennusjärjestyksen määräyksen mukaan on kaupungissamme vuosittain toukokuussa pidettävä n.s. katukatselmus, jonka tarkoituksena on todeta missä kunnossa rakennukset, kaduit ja muut julkiset paikat ovat sekä tehtyjen havaintojen perusteella tehdä maistraatille ehdotuksia tarpeellisista korjauksista ja parannuksista. Kuluvana vuonna toimitettiin katukatselmus toukokuun 3—31 pnä ja olemme siitä saaneet seuraavat tiedot:


Kadut.

Kuten kaupunkilaiset hyvin tietävät, on suurin osa itse Kotkan saaren kaduista kivitetty mukalakivillä. Mitä tähän kivetykseen tulee, on se niillä kaduilla, joiden kiveys on vanhempi kuin 4 vuotta, käynyt verrattain huonoksi, varsinkin niillä kaduilla, joilla liikenne on vilkkaampi mutta yleensä kaikkialla. Tällaisen kiveyksien paikkaamisesta ei näytä olevan tarkoitettua hyötyä, sillä kadussa vallitsevat epätasaisuudet ilmenevät jo vuoden kuluttua uudelleen. Tänä vuonna lasketaan Konstantininkatu Aleksanterikadusta Korkeavuorenkatuun. Korkeavuorenk. Postikadusta Asemakatuun ja Asemakatu Korkeavuorenkadusta Rautatienkatuun. Näihin katuosiin kiveys tapahtuu nupukivillä paitsi eräs osa Konstantininkatua. joka lasketaan mukulakivillä. Pielä tullaan kiveämään Aleksanterinkatu postikadusta Konstantiininkatuun ja Itäkadusta Ruukinkatuun sekä Valtakatu siltä talonomistajien osalta, jonka kaupunki jo aikaisemmin on laskenut nupukivillä. Katukiveys-kysymys on muuten Kotkassa saanut maassamme kai ainutlaatuisen käänteen, kun maistraatti ei ole nykyisen rakennusjärjestyksen puitteissa katsonut voivansa velvoittaa talonomistajia käyttämään kiveykseen nupukiviä. Niinpä tulevat Valtakadnn varrella olevat talonomistajat kiveämään osuutensa mukulakivillä kun taas toinen puoli katua on laskettu nupukivillä.

Sanottakoon muuten samalla, että kaupungissamme on tällä hetkellä aivan liian paljon katuja tai katuosia "luonnontilassa" huolimatta siitä, että niiden varrella olevat tontit ovat jo kauan olleet rakennettuja. Niiden kiveämiseen olisi aika pitää kiirettä.


Jalkakäytävät

tulevat vähitellen saatettaviksi kuntoon laskemalla ne joko asfaltilla tai betonilla, jota paitsi ne useimmilla kaduilla tullaan levittämään. Tässä yhteydessä voitaneen talonomistajille huomauttaa, että he, ellei jalkakäytävät vielä ole lopullisessa kunnossa, tasaisivat ne hiekalla reunakiveä myöten kunnollisesti, jotta niistä olisi jalankulkijalle tarkoitettua hyötyä. Sillä, misisä jalkakäytävät ovat lasketut vanhoilla kivilevyillä, tullaan nämä poistamaan.


Rakennukset

ovat suurimmalta osalta varsin tyydyttävässä julkiasussa ja tullaan niitä tänä vuonna vielä paljon siistimään. Kuitenkin voisi niiden suhteen huomauttaa yhtä ja toista. Mainittakoon nyt vaan siitä, että useat talonomistajat eivät näytä pitävän väliä sillä, minkä värisiksi talo maalataan. Niinpä näkee täällä taloija. joiden väri aivan kuin kiusaksi on keksitty mahdollisimman epämiellyttäväksi. Eiköhän väri sentään maalauksen hinnassa vaikuta vähän. Kun  monessa muussa kaupungissa rakennuskonttori hyväksyy värin, niin voisivat talonomistajat täällä neuvotella siitä; rakennuskonttorin kanssa. Löytyypä samalla talola, jotka ovat eri värisiä johtuen siitä, että ne ovat maalatut eri aikoina.

Toinen värikysymys on tonttien aitojen maaliväri. Tuntuu siltä kuin olisi usean talonomistajan silmiät sokeat värejä käsittämään. Ja varsin tavallista on, ettei aidan ja rakennuksen väri ole missään sopuisassa suhteessa toisiinsa. Luulisi toki talonomistajankin nauttivan siitä, että hänen talonsa on kunnossa ja näyttäytyy julkisuuteen siistinä ja aistikkaana. Aidoista puheen ollessa huomautettakoon siitä, että näiden tulisi olla ehjät ja suorat, eikä kuten nyt on laita usein, hyvin ränsistyneet. Tämä varsiinkin hovinsaarelaisille talonomistajille.

Taloihin kuuluvana on vielä huomautettava vedensyöksytorvista. Tässä talossa on vain ani harvassa talo, jossa ne ovat kunnossa, joko ne puuttuvat kokonaan, ovat rikkinäisiä tai on torven alasyöksyosa liian korkealla maasta.  Rakennusjärjestyksen mukaan saa alapää olla korkeintaan 30 sm. maasta, mutta tätä vaatimusta ei täytä kun ehkä parinkymmenen talon syöksytorvet.

Ylimalkaan kosketeltuina ovat pääasiat tulleet edellä mainituksi. Varsinaisia muistutuksia ja parannusvaatimuksia on katselmuspöytäkirjassa hyvinkin paljon ja annetaan niistä asianiomaisille kirjallinen tieto. Nyt määrätyt kirjaukset on suoritettava Lokakuun 1 p:ään mennessä samoinkuin ne viime vuoden katu-katselmuksessa määrätyt, joiden suorittamiseen on maiseraatista myönnetty lykkäystä.

Ei kommentteja :