18.1.13

Yhtä ja toista läheltä ja kaukaa: Maalatut waatteet

Turun lehti 59, 23.5.1885

Maalatut waatteet owat muotimaailman uusin kehitysaste. Atlas, oikea sametti ja puuwillasametti owat siihen sopiwimpia. Kuwat saadaan kankaaseen siten, että ne maalataan ensin hienoon paperiin, joka pannaan kankaan päälle, ja sitten silitetään sitä kuumalla silitysraudalla. Kankaaseen tarttuu siitä aiwan hieno öljywäri, joka pysyy siinä lujasti. Ennenkuin wäri on aiwan kuiwa, siroitetaan siihen pronssijauhoa, joka myöskin tarttuu warsin lujasti kiini. Tällä tawoin muodostetut kukat ja koristeet näyttäwät erinomaisen loistawilta ja owat riittäwän kestäwiä. Luonnollisesti woidaan tällä tawoin muodostaa koristeet waatekappaleen muodon ja asianomaisen henkilön kauneudenaistin mukaan. Yleensä woidaan sillä saawuttaa mit äsuurinta waihtelewaisuutta, niin että joka nainen woi saada pukuunsa jotakin aiwan omituista, jota ei kellään muulla naisella ole. Myöskin pöytäliinoja y. m. warustetaan tällä tawoin maalauksilla, jotka tarkoin sowitetaan kunkin huonekalun suuruuden ja muodon mukaan. Täten awautuu tälle uudelle keksinnölle sangen lawea kehitysala, warsinkin kun warmaankin useat naiset tulewat käyttämään tätä koristustapaa puwuissaan.

Ei kommentteja :