26.1.13

Om smörfel.

Tidning för mjölkhushållning 7, 18.2.1894

Felaktig färgning af smöret är ett ej ovanligl fel, hvilket dock dess bättre ej är svårt att rätta. Dock bör man naturligtvis alltid använda en färg af känd styrka för att därefter kunna beräkna den kvantitet, som bör tillsättas grädden. Smörets färg bör alllid bestämmas af smörgrossören. Vanligen användes under vintertiden 0,4 ccm. färg pr 100kg mjölk; om sommaren mindre, beroende på betets mer eller mindre goda beskaffenhet. Å olika marknadsplatser fordrar man något olika hög färg på smöret. Sålunda fordrar man i Newcastle, Manchester och Liverpool en svagare färg på smöret än t. ex. i London och Glasgow. Finare smör bör alltid hafva en svagare färg än en simplare vara.

[---]

Ei kommentteja :