18.1.13

Wärillinen walokuwaus.

Uudenkaupungin Sanomat 7, 13.2.1891

Professori Lippmann on ilmoittanut Parisin tiede-akatemialle, että hänen on onnistunut walokuwata taiwaankaaren wärit niiden oikeassa karwassa. Tuota on jo moni yrittänyt tehdä, mutta aina turhaan. Sitten wasta walokuwaus tulee täydelliseksi, kun sen awulla saadaan kuwihin myöskin luonnollinen wärinsaä.

Ei kommentteja :