5.8.07

Myrkyllisiä tapetteja.


Wiipurin Sanomat 192, 7.12.1886

Noin puolikolmatta wuotta takaperin ilmoitettiin herra Rieks'in tapettimyymälään Helsingissä, että muuan ruskeawärinen tapettipaperi, jota sieltä oli ostettu oli, toimitetun kemiallisen tutkimuksen jälkeen, hawaittu sisältäwän suuressa määrässä arsenikki-myrkkyä. Tästä huolimatta on hra Rieks kuitenkin yhä edelleen myynyt näitä myrkyllisiä tapetteja. Muutamia päiwiä sitten tapahtui näet, että eräs täällä asuwa lääkäri sattumalta sai tietää, että hänen kamarissaan oliwat samanwäriset ja muotoiset kuin nuot ylempänä mainitut. Aina siitä asti, kuin nämät tapetit hänen kamarinsa seiniin pantiin, pari kolme kuukautta takaperin, oli hän tuntenut itsensä pahan woiwaksi, woimatta saada selkoa syystä tähän huonoon wointiinsa. Hän antoi nyt maanwiljelys-kemistin Forsberg'in tutkia tapetit, ja tutkimus näytti, niinkuin edelliselläkin kerralla, että tapetit oliwat kowin myrkylliset. Syy puheenalaisen lääkärin pahoinwointiin oli täten selwille saatu.

Myöskin maaseuduille on Rieks'in tapettimyymälästä, kuten meille on kerrottu, myyty semmoisia tapetteja, jotka hra Forsberg, niitä tutkittuaan, oli hawainnut niin myrkyllisiksi, että hän oli kieltänyt niitten kaupaksi pitämistä.

(U. S.)

Ei kommentteja :