6.12.10

Wärjäyskurssi Seinäjoella.

Vaasa 63, 12.6.1909

Etelä-Pohjanmaan Kotiteollisuusyhdistys on Suomen Käsityönystäwien awustuksella toimeenpannut wikkoa kestäwän kotiwärjäyskurssin Seinäjoella, käyttäen wäriaineina pääasiassa meidän metsissämme kaswawia kasweja. Osanottajina on ollut Seinäjoelta, Ilmajoelta ja Nurmosta yhteensä 26 tytärtä ja emäntää, joista 20 oli kurssissa koko ajan. Opettajattarina owat olleet rouwa A. Hellén ja neiti Wäistö.

Wiime lauantai-illaksi oli kurssin osanottajat kutsuneet opettajansa ja muitakin paikkakunnan asianharrastajia henkilöitä illanwiettoon kunnallistalolle, mikä tällä kertaa oli aistikkaasti kasweilla y. m. koristettu. Aluksi saatiin kuulla mandoliinin, wiulun ja kitaran yhteissoittoa. Sitten kurssilaisista neiti G. Sallmén, walituin sanoin puhui kurssin opettajille, selittäen samalla, mitä wiiden padan ääressä 2 wiikon aikana uutteruudella ja hywällä johdolla on aikaan saatu. Esityksestä jo asiaan perehtymätönkin huomasi, ettei puheena olewa kurssi niinkään wähäpätönen ole ollut, kun ehkä jotkut owat luulleet. Uusia — eli sopisi sanoa wanhoja jo menneitten sukupolwien osaksi käyttämiä wäriaineita ja wärjäystapaa tarkemmin selwittämään oli asetettu näyttämöltä esitetty kuwa-arwotus. Jokaisella arwotuksessa olewalla tytöllä oli runsas walikoima kurssissa wärjättyjä lankoja ja kullakin lisäksi eri wäriaineita. Wuoron jälkeen sitten kerrottiin kädessä olewasta wäriaineesta ja sen käyttämisestä. Erityisemmin painostettiin sitä tawua sanassa, joka oli osana kuwa-arwotusta muodostawasta lauseesta. Wieraat saiwat sitten muodostaa lauseen ja tulihan wihdoin selwille että "kotiwärit kaunihimmat". Niin ja todellakin — kauniita oliwat kurssissa wärjätyt langat. Näin pääasiassa kaswiwäreillä toimitettu wärjäys pitäisi oleman niin kestäwää, ettei sitä aurinko eikä muu haalistuta. Ei näkynyt kenenkään kurssilaisen käsissä wärjärin merkkiä. Nähtäwänä oli lankoja 39 eri wärjäyksestä, jotka oli ehditty toimittaa. Suullisten ja kirjallisten neuwojen kautta woiwat "ulosoppineet" nyt walmistaa kaikkiaan 253 wärisekotusta ja niillä wärjätä. Neuwoista tulee karwalangan osalle 35 sekotusta, willalangan 121 ja pumpulilangan osalle 58 sekotusta. Monet kurssin käyneistä aikowat tästä lähtien kotona wärjätä ne langat, joista sitten kankaita walmistetaan. Ehkäpä jollakin on jo wäriaineiksi koottuna lepänkuoria, mäkikanerwia ja koiwunlehtiä y.m. Lopuksi neiti Wäistö lyhyessä puheessaan terotti mieliin kuwa-arwotuksessa esilletullutta lausetta. Loppuosa illasta kului soittoa kuullessa, wirwokkeita nauttiessa, laulellessa ja leikkiessä.

Ei kommentteja :