6.12.10

Tekniskt. Brunering af jagtgevär.

Wiborg 30, 12.3.1860

Efter Karl Lintner i Kaufbenern.

Vanligen nyttjas härtill antimonchlorid (Butyrum antimonii). I stället för denna apoteksvara har Lintner med bästa framgång användt zinkchlorit, som kostar obetydligt, och hvar jägare kan bereda sjelf. Man löser zink i utspädd saltsyra, och när fräsningen (utvecklingen af vätgas) upphört, värmer man glaskolfven, hvari lösningen skett, tills denna kokar. Lösningen bör vara mättad, eller så zinkhaltig, att något zink till slut finnes oupplöst; skulle det sista zinkstycket lösa sig vid kokningen, tillågges ett nytt, tills intet vidare löses. Lösningen silas varm, och inkokas tills en uttagen droppe stelnar vid afsvalnandet. Af den sålunda koncentrerade zinkchloriden, uppvärmd så alt den är flytande, blandas 3 delar med 2 delar bomolja och sammansqvalpas dermed i en korkad flaska, tills blandningen svalnat, då den lemnar ett slags emulsion eller såpa. Flaskan hålles fortfarande väl korkad, emedan zinkchloriden annars insuger fuktighet ur luften och derigenom försvagas.

Den ur stocken löstagna bösspipan rengöres väl med varm såplut och varmt vatten, från allt fett, värmes, läppes i mynningen med en kork och i fänghålet med en vaxad koppartråd, och öfverstrykes derefter med chloridblandningen, medelst en fin linnelapp. Pipan ställes sedan i solskenet eller bredvid en varm kakelugn ett dygn. Den aftorkas sedan med eu mjuk borste, och öfverstrykes på nytt. Samma förfarande upprepas, till dess att pipans färg, som i början skiftar i grönt, blir röd, och slutligen brun. Härtill åtgå stundom 5 eller 6 dagar, i mån af luftvärmen.

Når färgen blifvit sådan som man önskar, afsköljes pipan, först med varmt regnvatten, derefter med svag lut, och slutligen på nytt med regnvatten. Brunsvatten, eller annat s. k. bårdt vatten, förorsakar lätt fläckar. Efter torkningen poleras pipan med en ren och sandfri kork eller mjuk trä, uppvärmes, och öfverstrykes med en fernissa af gummilack och sprit, hvartill man satt litet drakblod, för alt få fernissa mörkare.

Ei kommentteja :