25.10.10

Todenperäinen Wäri-Kirja.

Kirjan Coloriastolle skannattuna lähettänyt Martti Kujansuu.
Todenperäinen Wäri-Kirja.
Ohjeita ja neuwoja kotiwärjyyn.

Helsingissä,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1888.

Lankain peso.

Ensin pitää langat hywin pestä; ottaa kuumaa wettä, mutta ei kiehuwata, siihen sekoittaa saipuaa ja siinä pestä langat sekä sitten kylmässä wedessä hywin wiruttaa. Wanhoja waatteita pestään samalla tawalla, mutta jos on stäkkejä eli pilkkuja, niin pannaan kuumaan weteen wähän amoniakkia ja boraksia sekä hywin wähän wiktrilliöljyä ja siinä kastetaan sitä kohtaa waatteesta missä pilkku on, sitten wirutetaan kylmässä wedessä ja kuiwatetaan ilman lämmössä. Wedessä kastamatta ei saa mitään lankaa panna wäriin.Yksi naula mustaa willalankaa.
½ luotiabromsyraa, siinä keitetään 1½ tuntia, sitten otetaan ylös ja wirutetaan hywästi kylmässä wedessä, sitten keitetään 12 luotia briksiljaa ja sitten pannaan lankat kiehumaan yhdeksi tunniksi, jolloin ne owat walmiita; samalla tawalla tehdän willakankaitten kanssa.


Yksi naula pruunia willalankaa.
8 luotia sandelia ja 2 luotia punaista winsten, siinä annetaan kiehua 1½ tuntia, sitten ne otetaan ylös ja hywin suoitaan ja pannaan 2 luotia wiktrilliä samaan soppaan ja annetaan kiehua ½ tuntia jolloin ne owat walmiit; samalla tawalla tehdään willakankaitten kanssa.


Yksi naula pruunia pumpulilankaa.
10 luotia kattikutaa, 2 luotia siistä alunata ne keitetään hywästi, sitten pannaan keitetyt pumpulilankat siihen ja annetaa ne olla yli yön, sitten otetaan ne ylös ja pannaan puhtaaseen kuumaan weteen, jonka sekaan pannaan 2 luotia bromsyraa, sitte otetaan ylös ja pannaan taaas kuumaan kattikuta soppaan ja wiimeksi bromsyraan jolloin ne owat walmiita.


Yksi naula punaista willalankaa.
3 luotai lusikkawettä, 6 luotia wettä ja 2 luotia Englannin tinaa syötetöön niin että ei tinaa ole yhtään, sitten annetaan seisoa yli yön, sitten otetaan 3 luotia konsunellia, ja 3 luotia walkeata winsteniä, ne pienennetään mortelissa ja pannaan yhteen kiehumaan lankain kanssa ja annetaan kiehua 2 tiimaa, jolloin ne owat walmiit.


Yksi naula alkalsinistä willalankaa.
2 luotia alkaalia ja 2 luotia puuraksia pannaan lankain kanssa kiehumaan ½ tuntia, sitten otetaan ne ylös ja pannaan puhdasta wettä jonka annetaan tulla kuumaksi, waan ei kiehuwaksi, siihen pannaan 4 luotia wiktrilliöljyä ja siinä käännetään kepin päällä 3 eli 4 kertaa, jolloin ne owat walmiita.


Yksi naula keltaista willalankaa.
3 luotia gurkumeijaa ja 3 luotia walkoista alunata annetaan kiehua ½ tuntia, jolloin on walmis; siinä missä on wärjätty punaista willalankaa, siihen samaan soppaan pannaan lankat, niin tulee kaunista keltaista.


Yksi naula wiheriäistä willalankaa.
8 luotia keltaista briksiljaa, 2½ luotia walkoista alunata, ensin keitetään tämä wäri hywin, sitte pannaan aluna ja annetaan sulaa, sitte pannaan 4 luotia mineraalia ja annetaan kiehua 2 tuntia, jos tahdotaan mustempaa niin pannaan enempi mineraalia, jota tehdään niin, että pannaan 1 luoti siniwäriä eli indikutaa ja 4 luotia wiktrilliöljyä.


Yksi naula harmaata willalankaa.
3 luotia galläppeliä pienennetään hywin ja pannaan wähän winsteniä ja annetaan kiehua ½ tuntia, sitte otetaan ne ylös ja pannaan 1 luoti wiktrilliä, wähän walkiata alunata ja annetaan kiehua ¼ tuntia, jolloin ne owat walmiina.


Yksi naula meriwiheriäistä willalankaa.
4 luotia keltaista briksiljaa ja 3 luotia pruunia briksiljaa, ne annetaan kiehua 1 tunti, sitte otetaan ne ylös, pannaan 2 luotia wiktrilliä ja annetaan kiehua ½ tuntia, jolloin ne owat walmiita.


Yksi naula harmaata pumpulilankaa.
4 luotia pruunia briksiljaa, wäri annetaan kiehua hywin ja siinä lankat kepin päällä käännellään, sitten otetaan ylös ja pannaan kuumaan weteen, jonka joukkoon 4 luotia wiktrilliä pannaan, jolloin ne owat walmiita.


Yksi naula kirsikkamarjapruunia willalankaa.
10 luotia sandelia ja 2 luotia winsteniä ne keitetään 2 tuntia, sitte otetaan ylös ja pannaan 2 luotia punaista anelinia ja annetaan kiehua ½ tuntia, jolloin ne owat walmiita.


Yksi naula keltaista pumpulilankaa.
2½ luotia blyskeria [?] ja 2½ luotia silwerklittiä, ne keitetään 1 tunti ja sitten pannaan keitetyt pumpulilankat siihen ja annetaan maata yli yön, sitten otetaan ylös ja pannaan kylmään weteen wähän kalkkia, siinä käytetään lankat, sitten sulataan kuumassa wedessä 2 luotia bromsyraa ja siinä käytetään lankat sitten, kuumennetaan wesi, pannaan kalkkia ja siinä käännetään kepin päällä kiiresti 3 eli 4 kertaa, jolloin owat walmiita.


Yksi naula mustaa pumpulilankaa.
2 luotia kattikutaa ja 1 luoti sinialunata ne keitetään hywin, sitten pannaan lankat siihen ja annetaan maata yli yön, sitten ne otetaan ylös, sitte pannaan kiehumaan 10 luotia pruunia briksiljaa ja siinä käytetään lankat, sitten sulatetaan kuumassa wedessä 4 luotia wiktrilliä ja sitten pannaan lankat siihen, jolloin ne owat walmiita.


Silkkijä mustaksi.
3 luotia wiktrilliä, 3 luotia walkasta alunata, annetaan olla siinä yli yön, sitte keitetään ½ naulaa pruunia briksiljaa ja siinä käytetään niin monta kertaa että se tulee mustaksi; ennen wäriin panoa on silkit hywin keitettäwät saipuawedessä.


Yksi naula gredliniä willalankaa.
½ luotia gredliniä, siinä keitetään ½ tuntia, jolloin owat walmiita.

Ei kommentteja :