24.8.22

Alma Malkin murhajuttu.

Ilkka 153, 5.7.1928

Värimestari Zscharnack vapautettu syytteestä murhaan, samoin muutkin syytetyt. Päätös alistettu hovioikeuden harkittavaksi.

Turun raastuvanoikeuden ensi osastolla jatkettiin tiistaina värimestari Paul A. Zscharnackia ja tämän puolisoa Sally Maria Zscharnackia, o.s. Lindgrenin vastaan nostetun syytejutun käsittelyä osallisuudesta nti Alma Malkin tunnettuun, vuoden 1924 joulukuun 30. pnä tapahtuneeseen murhaan. Oikeuden puheenjohtajana toimi oikeusneuvosmies K. B. Hovila.

Jutun käsittely alkoi klo puoli 2 ip., jolloin syytettyjen avustaja luki ensin P. A. Zscharnackin kirjelmän. Tämän jälkeen alkoi todistajain kuulustelu, joissa ei ilmennyt erikoisempaa kuin mitä aikaisemmin on kerrottu.

Kuulustelujen jälkeen ilmoitti yleinen syyttäjä jättävänsä asian päätettäväksi luopuen edesvastuuvaatimuksesta rva Z:iin nähden, koska hänen osallisuuttaan rikokseen ei ollut näytetty toteen, mutta vaatien värimestari Paul Z:lle edesvastuuta murhasta. Siinä tapauksessa, että oikeus ei katso täyttä selvitystä saadun syyllisyydestään, hän pyysi asian jättämistä vastaisten selvitysten varaan.

Syytettyjen avustaja puolestaan katsoi, että ei ole edes selvitetty, milloin Malkin kuolema on tapahtunut ja että jutussa on tullut esille yhtä paljon sellaista, joka viiltäisi enemmän ennen mainitun Ilminskin syyllisyyteen kuin Z:n syyllisyyteen. Näin ollen hän pyysi syytetyn täydellistä vapauttamista. Päätöksessään, joka annettiin klo 8,45 ip., oikeus sen ohessa, että rva Z:ia vastaan kohdistettu syyte raukeaa, katsoi, että nti Malkki on toisen käden kautta saanut surmansa, mutta kun ei ole puoltakaan näytöstä esitetty värimestari Zscharnackin syyllisyydestä, niin tuomitsi oikeus hänet laskettavaksi vapaalle jalalle. Päätös alistettiin hovioikeuden tarkistettavaksi.

Ei kommentteja :