29.9.16

Villatavaroista.

Osuuskauppalehti 3, 1915

Pohjoisessa maassamme on ainoastaan vuoden pari kuukautta sellaista aikaa, jolloin ei ruumiimme lämmön säilyttämiseksi tarvita villaisia pukimia, vaan jolloin ohuet ja vähemmän lämpöä säilyttävistä aineista valmistetut vaatteemmekin tuntuvat olevan liikaa. Kevään ja syksyn riittävät vielä ohuet villavaatteet, mutta kylmät talvikuukaudet pakottavat meitä kutakin varojen mukaan varaamaan runsaammin lämpimiä villaisia vaatteita. Niinpä ovat villa ja siitä valmistetut erilaiset tuotteet syksy- ja talvikuukausina kysyttyjä tavaroita.

Suurin osa villatavaroittemme raaka-aineista on kotoisin Austraaliasta, etelä-Amerikasta, etelä- Afrikasta ja Venäjältä. Ainoastaan pieni osa saadaanoman maanlampaista, joiden hoito vuosi vuodelta on vähentynyt ja sitä mukaa villojen saanti kotimaasta myös ehtynyt. Englannin villamarkkinoilla ostavat kotimaiset tehtaamme raakatavaransa joko villoina tai hienommat laadut lankoina ja valmistavat niistä erilaisia tuotteitaan: lankoja ja kankaita. Tässäkin tavarassa, kuten niin monessa muussakin olemme siis riippuvaisia mailmanmarkkinoista ja siellä vallitsevista hinnoista. Jos villakeskuksessa hinnat nousevat, saamme sen seuraukset tuntea täällä heti.

Näin säännöllisissä oloissa. Nykyään, jolloin villan ja villalankojen vienti on kokonaan kielletty eri maissa, olemme joutuneet aivan erikoisasemaan. Ne pienet raaka-ainevarastot, jotka maassamme tähän asti ovat olleet ja sodan alkuaikoina saatiin, ovat loppumassa. Tosin saadaan Venäjältä jokunen määrä karkeita villoja, muutenhan villatavaratehtaamme jo aikoja sitten olisivat saaneet seisoa, mutta ne eivät riitä tyydyttämään kysyntää. Villalangoista ja villatavaroista on siis maassamme yleinen puute ja hinnat ovat nousseet huimaavasti. Esimerkkinä mainittakoon, että kotimaisista villoista, joiden hinta ennen oli 1:80 — 2:— pesemättöminä, nyt kilvan maksetaan 4:- - 4:50 kilo ja pestyistä 7:— kilolta. Villalumputkin ovat päässeet arvoonsa. Vanhoista sukista, villapaidoista y. m. jätteistä maksetaan 1:60 kilo. Lisäksi on värien puute aivan yleinen, jaennenkuulumattomia hintoja on maksettu saatavina olleista pienistä värimääristä.

Ne päätavaralajit, jotka meillä villavalmisteina esiintyvät kaupassa ovat villalangat, villakankaat ja kutomateokset.

Koetamme seuraavassa esittää, miten niiden saantiin ja hintoihin villamarkkinoitten nykyinen tila on vaikuttanut javerratanykyisiä hintoja aikaisempiin.


Villalangat.

Säännöllisissä oloissa määräsivät vuoden alussa olevat markkinat hinnat seuraavaksi myyntikaudeksi, joten jo helmi- ja maaliskuussa voitiin päättää lankakaupat sekä kotimaisissa että ulkolaisissa tehtaissa. Nyt elokuulla ei vielä ole mitään varmuutta, saadaanko ollenkaan kauppalankoja. Missään tapauksessa ei voida tyydyttää koko kysyntää, vaikka hintojen ollessa korkeat kysyntäkin on tavallista paljon pienempi. Laaduissa ei myös ole valitsemisen varaa. Kun raaka-aineena käytetään yksinomaan karkeita villoja, on lankakin sen mukaista, joten sukkalangaksi ja karkeaan konekudontaan se vielä sopii. Kankaankudelankoihin ja hienompiin konekutomotöihin sopivaa lankaa ei ole kuin nimeksi.

Kesällä 1914 maksoivat huokeimmat sukkalangat noin 6:50 — 7:— kilo ja kohosivat vuoden varrella parin markan verran kilolta. Nyt mahdollisesti saatavana olevan laadun voimme pitää suunnilleen samanarvoisena, mutta on sen hinta 11:- - 12:— kilo. Viime vuonna oli harmaan ja mustan värin hintaero —:20 kilo, nykyään lasketaan se 1:— 2:—:ksi kilo. Pehmeän lanvastaava hinta viime vuonna 10:- - 12:—. Voimme siis todeta villalankojen hinnat olevan 50—80 % korkeammat viimevuotisia hintoja.


Villakankaat.

Säännöllisissä oloissa on maassamme ollut villakankaitten valmistuksessa liikatuotantoa. Lisäksi on ulkoa tuotu suuret määrät etupäässä naisten villakankaita, mutta myös hienompia miesten pukukankaita. Kuluttajat ovat siis olleet verrattain hyvässä asemassa, kun kilpailu on pitänyt hinnat huokeina. Villakankaita myydään ympäri vuoden, joten tehtailla sodan puhjetessa oli varattuna runsaanpuoleisesti raaka-aineita ja saivat lisäksi tuotettua ulkoa jonkun verran. Kankaitten hintojen kohoaminen on ollutkin paljon tasaisempaa, ja vielä keväällä oli hinnannousu 10—20%. Mutta jo alkukesästä, kun alettiin varata syksyksi varastoja alkoivat hinnat kohota ja pian olivat tehtaat myyneet valmiit varastot ja suurelta osalta valmistuvankin tavaran. Alempana olevassa taulukossa on merkitty muutamien villakangaslajien hinnat eri aikoina, josta käy selville hintojen nousu.

Kankaan laatu | l5/9 14  | 1/1 15 | 30/4 15 | 30/6 15 | 15/8 15
Sarsi  | 1:30 |  1:30 |  1:40  | 1:50  | 1:80
Naistenhuokeam. kaksilev.  | 2:20  | 2:50  | 3:—  | 3:20  | -
" Keskilaji |  3:20 |  3:60  | 5:-  | — |  —
" mustat & siniset |  4:50 |  5:50 |  6:50 |  8:— | 11:—
Sarka  | 5:—  | 2:50  | 5:50  | 6:50  | 8:-
Huokea trikoo  | 2:60  | 2:80  | 3:60  | —  | —
Keskilaji  | 5:—  | 5:50 |  6:50 |  7:50 |  9: —
Parempi laatu trikoota | 10:50 |  11:50 |  12:— |  14:— |  16:50
" "  must. & sin. |  12:50 | 14:— | 16:—  | 18:— | 20:—
Ulsteri  | 6:— |  7:—  | 8:—  | 9:— | 10:50

 Hinnat ovat siis nousseet 40—140 %. Eniten ovat nousseet mustat ja tummansiniset sekä naisten että miesten kankaat, ja johtuu nousu suureksi osaksi näiden värien nykyisistä kalleista hinnoista. Huomattava on myös, että halvemmat laadut käyvät hyvin vähiin ja loppuvat tuossa tuokiossa.

Osuuskaupoilla on nyt hyvä tilaisuus saada myydyksi hyvällä hinnalla kaikki tavallisissa oloissa vähemmän kaupaksi käyneet lajit. Nykyhetkenä ei kysytä niin tarkasti, onko kangas muotiväriä; pääasia on, että se on kestävää ja huokeaa. Uutta kangastavaraa on ostettava mahdollisimman varovasti.


Kutomateokset.

Nämä valmisteet ovat kokonaan riippuvaisia villalankojen hinnasta ja niiden saannista. Hienompia lankoja ei tehtailla sotatilan alkaessa ollut varastoissa suurempia määriä, joten parempien kutomateosten saanti on supistunut hyvin vähään. Vanhaa valmista varastoa ei myöskään ollut, sillä tämän alan tehtaat valmistavat tuotteitaan sen mukaan, kun ovat saaneet tilauksia. Ensi käyttökauden uutuudet ovat siis valmistetut karkeista langoista ja ovat värien puutteessa etupäässä harmaita. Ainoastaan koristeena on käytetty värillisiä lankoja. Vaikkakin vanhat varastot maaseudultakin viime käyttökautena vähenivät hyvin pieniksi jakysyntää siis on, saanevat tehtaat valmistettua riittävästi paitoja, housuja ja muita pienempiä esineitä. Sensijaan on jo tuntuva puute villatakeista sekä miesten että naisten ja paremmista sukista. Näihin laatuihin käytetään juuri hienompia lankoja.

Hinnat ovat nousseet samassa suhteessa kun villalankojenkin. Vertailua ei voi kuitenkaan tehdä muussa kuin hienommista langoista valmistetuissa tavaroissa, jotka ovat nousseet noin 30%. Karkeasta villasta valmistettuja teoksia ei aikaisemmin ole ollut kaupassa, mutta lähentelee niiden hinta nyt viime vuoden keskilajien hintoja. Nämä vertailut perustuvat hintoihin keväällä, jolloin syksyostokset tehtaista tehtiin. Senjälkeen ovat tehtaat vielä nostaneet hintojaan jonkun verran.

Osuuskaupat ovat kuitenkin suureksi osaksi varanneet talvitarpeensa kevätostosta ja voivat siis myydä edullisesti.

J. A.

Ei kommentteja :