26.9.10

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 111. Terpentiini (tärpätti).

Oulun Wiikko-Sanomia 51, 23.12.1854

Sitä on kahta lajia: pihka- tahi sakia terpentiini ja terpentiinin öljy eli öljy-terpentiini. Pihka-terpentiiniä on sekin, mikä meidän koti-kuusistamme ja männyistämme pihkuu, jo on se sitä parempi, miä notkiampi. Wenedigin terpentiiniksi sanotaan saksankuusen pihkaa. Monessa muussa petäjän ja kuusen lajissa saadaan myös sakiata terpentiiniä, jota sikäli kutsutaan eri nimellänsä: franskan, unkerin, kanadian, kypron terpentiiniksi.

Terpentiini-öljyä saadaan, jos sakiata terpentiiniä tislataan weden seassa. Sitäkin on monta eri lajia, joista franskan terpentiini öljy arwataan parhaaksi.

Kumpaistakin terpentiini-lajia, niin sakiata, kuin öljyä käytetään lääkkeiksi ja muiksi tarpeeksi. Waarallinen on tulella terpentiini-öljyä lähetä, sillä se tempaa jo ulompatakin tulen luoksensa ja leimahtaa palamaan. On tapahtunut niinkin, että kun terpentiini-puteli on särjetty ja öljy lattialle juosuut, ne siitä nousewat ja huoneen täyttäwät höyryt owat palamaan syttyneet, kun siihen huoneesen on palawalla kynttilällä sisään menty. Waroen pitäisi sentähden tulella terpentiini-paikoissa liikuttamaan.

Ei kommentteja :