23.7.13

Palosaarelta.

Vapaa Sana 62, 3.6.1907

Tiistaina []k:n 28 päiwänä kokoontui joukko asiaa harrastawia puuwillatehtaan wärjäys- ja walmistusosastolaisia yhteiseen kokoukseen P. T. y. "Taisto!le" keskustelemaan ja päättämään josko on tarpeellista perustaa osasto mainittujen työläisten keskuuteen. Asiaa jonkun werran pohdittua tultiin siihen yksimieliseen päätökseen, että osasto on perustettawa, jonka jälkeen ryhdyttiin ennemmin laadittua sääntö-ehdotusta tarkastamaan. Ehdotus muutamilla pienemmillä muutoksilla hywäksyttiin. Osaston nimeksi tuli P. T. y. "Taiston" wärjäys-, walkaisu- ja walmistusosasto, joka alkoi toimimaan heti.

Walittiin osastolle puheenjohtaijaksi toweri I.W. Sluuppi, sekä warapuheenjohtajaksi I. Kymberg. Johtokunnan muiksi jäseniksi walittiin Niklas Toiwakka, I. Männistö, K. Järwinen ja M. Kallio.

Järjestysmiehiksi walittiin towerit P. Männistö, K. Toiwakka, O.Mutala, K. Vähämäki, L. Bärgström ja I. Liikala.

Tilintarkastajiksi tuli A. Harjula ja I. Haka, waralta Palomäki ja Keskiaho. Osaston kantomiehiksi walmistuspuolelle walittiin N. Toiwakka ja ja wärjäyspuolelle I. Männistö.

Huwitoimikunnan waalit lykättiin tuonnemmaksi, koska saapuwilla oli wähän toimiwia nuoria.

Ei kommentteja :