27.7.13

Erityisiä ilmoituksia. Kunnioittawalle yleisölle (wärjäysverstas)

Tapio 38, 18.9.1869

Kunnioitettawalle yleisölle yleisölle saan minä tämän kautta tietää antaa, että olen tänä päilvänä awannut toisen hywästi järjestetyn wärjäys-werstani, pohjoiswuorikadun ja ranta-torin kulmassa olewaan kiwi kartanooni, jossa otan wastaan niin  sarkain wanutuksia ja weraksi-tekemisiä kuin myös silkkein, puoliwillakangasten ja kaikenlaatuisten wärjäysten hywästi walmistamisen ja että olen  edespäinkin warustettu niin wärjätyillä kuin myös walkeillakin sekä Tampereen että Forssan tehtaiden kaiken laatuisilla pumpuli-langoilla huokeempiin hintoihin, että woin suurempiakin tilauksia wastaan ottaa ja toimittaa; ja työlläni toirvon woittawani samanlaisen hywän luottamuksen uudella kuin wanhallakin wärjäys-werstallani olen saanut. Oma asuntoni on tästälähtiin uudella werstallani.

Kuopiossa syyskuun
1 p. 1869. D. Keinänen.

Ei kommentteja :